Takterrassen

VÄLKOMMEN TILL HIMLEN.

Sommaren blir aldrig skönare.
Närmast himlen, mitt i stan.